Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie

Nedaleko znojemsko-rakouských hranic se v obci Retzbach (Dolní Rakousy) nachází velmi záhadné místo Heiliger Stein – z překladu Posvátný (obětní) kámen. Dle zkoumaní psychotroniků jsou zde velmi silné pozitivní energie, které v blízkosti velmi silně rozkmitají virgule.
Tento magický žulový kámen leží na návrší s vinicemi a krásnou přírodou. Po jeho návštěvě má člověk pocit jako by se zastavil čas, nevnímá ho v příjemném pocitu energického opojení. Jako by zde byl přikován a z místa se mu nechce odejít. O místě se vypráví mnoho tajemných legend a pověstí.

Tajemný kámen

Kámen na vrcholku kopce Mitterretzbach leží v bezprostřední blízkosti pramenů Danischbachu. To potvrzuje, že je poblíž prehistorického keltského obětiště. Prohloubené otvory kamene se plnily krví obětních zvířat při rituálech a kouzlech uctívání keltských bohů. Říká se, že zde dodnes působí kouzla, v noci prý kámen obchází nadpřirozené bytosti. Pokud si slepé grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energiedítě umyje oči dešťovou vodou z prohlubní kamene, tak uvidí.

Od začátků novověku byl kámen považován za zázračný. A to dokonce i v rámci křesťanské mystiky. Dešťová voda, z prohloubených míst v kameni byla podávána nemocným a uzdravovala je.
Z roku 1647 byl nalezen ve farní kronice zápis, který popisuje zázrak o uzdravení muže. A později také uzdravení měšťanky jménem Katharina Oberhammerinová z Retzu. Ta nechala na kopci jako poděkování za uzdravení postavit kapličku.
grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie

Místo zázraků

Legendy o uzdraveních se po dalekém okolí šířily rychle a nemocní lidé či poutníci toužili po zázračné vodě z kamene. Pokaždé nepršelo a v prohloubených místech nebyla dešťová voda. V roce 1680 se rozhodlo, pro tyto účely vyhloubit studnu.
Na místo chodilo stále více a více poutníků. Tím donutil duchovní z Retzbachu, aby postavili poutní kostel Panny Marie. Očistu kamene a místa provedl svatý Wolfgang, jemuž je zasvěcen starobylý gotický kostel v blízkých Hnanicích.

Na základě nařízení císaře Josefa II. byl roku 1785 mariáský kostel. V té době se snažil vymýtit s příchodem křesťanství pohanské zvyky. Nebo to snad bylo i kvůli něčemu jinému? Po vystavění kostela se totiž šířilo mnohem více a více zpráv o zázračných uzdraveních. V kostele se prý odehrávaly paranormální jevy – lidé měli hluboké prožitky, zvláště při mších (astrální cestování, hluboké uvolněné stavy – podobné jako při meditaci, zjevení či levitovali). Jak je možné, že se to dělo? Také při návštěvě místa lze pocítit silnou energii. Kde se bere? Nachází se pod kopcem nachází bývalá pyramida? Hana Sar Blochova ve své knize popisuje výzkum pyramid na Znojemsku, což je dost blízko od tohoto místa. Zatím však nebylo nikým takto prozkoumáno.grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie

Podobné vyhloubené jamky v kamenech jsou například i v Peru či na vrcholku Velké pyramidy v Gize. Tyto místa sloužily jako energetické lapače a zářiče.
S tímto místem má spojitost i Znojemská rotunda sv. Kateřiny, která byla postavena na vrcholku bývalé pyramidy. Její prvotní základy jsou mnohem starší než popisuje dnešní věda. Známé znojemské podzemí se nachází i pod rotundou. Vede snad ke všem místům a vedlo dokonce i k Heiliger Steinu.

grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie

Lidé i po zbourání kostela a zákaz císaře místo navštěvovali a uctívali nadále. Kostel nahradila kaple se studnou a barokní sochou Panny Marie (zde je i dodnes). Od roku 1989 se zde na svátek sv. Jana Křtitele pravidelně konají venkovní bohoslužby.

Archeologické výzkumy a energie

V letech 1995-1997 probíhali v místě archeologické výzkumy za účelem odkrýt ruiny kostela. Ty byly zrekonstruovány a možné se v nich procházet a také si z jejichž půdorysu můžeme udělat představu o rozlehlosti svatyně.
V kapličce naproti ruinám kostela byl umístěn zvon. Je velmi oblíbený u dětí. To protože konec jeho lanka visí kousek nad zemí. Děti tak mohou zvonit o sto šest. O jejich zábavu je postaráno.

grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie
Na místě bylo provedeno i fyzikální měření geomantických zón, protíná hned několik silných zón. Geomagnetické zóny=energetické pásy procházející krajinou ve více či méně vlnitých nebo dokonce i rovných liniích. Na těchto “svatých” místech plných energie se již od pradávna umisťovaly duchovní stavby, a to po celém světě. Geomagnetické zóny lze měřit i podle virgulí, kyvadel nebo proutků. Jsou zde i různé vodní žíly.

Jedna zóna jde z jižního směru od Pulkau, dále prochází směrem ke klášteru
Louka u Znojma. Druhá geomagnetické zóna jde od římsko-katolického kostela Unterretzbach. Tyto dvě geomagnetické zóny se kříží v prostoru Heilieger Steinu.

grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie

Dvě levotočivé žíly na kopci se nachází u kaple. Jedna přichází směrem z vinohradu za kaplí a směřuje dopředu pod kapli. Zprava z prostoru nad švestkou přichází druhá žíla. Vodnímu toku viditelné uhýbá. Žíla prochází pod kaplí a pod kaštanem.Vodní žíly se kříží pod střešním světlíkem se zvonem. Pod modlící stoličkou v kapličce je víko, které zakrývá vodní pramen pod kaplí.

Kolik bylo naměřeno?

Vedle cesty se uprostřed kulovitého řetězu je místo s velmi vysokou intenzitou (9 000 Bovis). Energeticky nejsilnějším místem kostela je někdejší prostor oltáře v bývalé kapli. Nejvyšší intenzita byla naměřena v síle 45 000 Bovis, což je skutečně hodně.
Můžete zde chvíli postát, posedět nebo si dokonce zameditovat v proudu příjemné léčivé energie.grey Záhadný Heiliger Stein, místo plné energie
Místní na Heiliger Stein hodí velmi často – na procházky se svými čtyřnohými mazlíčky, jen tak posedět s rodinami či na piknik. Za bývalým kostelem je postavená vyhlídka, z které je možné sledovat krásný pohled panorama okolí. Zamilovaní si na zábradlí vyhlídky začali připínat ,,zámky lásky”. Je zde také možnost malého občerstvení ve stánku vedle kapličky, kde lze zakoupit především víno, pivo či nealkoholické nápoje.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Comments are closed.