Tulpa – bytost z myšlenek

Pokud jste viděli film Přelud (Bogus) s Gerardem Depardiuerem, tak určitě nebude složité Vám vysvětlit, co tulpa znamená. V této komedii malému Albertovi zemřela matka a on se ocitá v nelehké situaci. Vymyslí si srandovního přítele, povídá a hraje si s ním jako by byl skutečný, avšak on existuje jen v jeho myšlenkách. Tulpa je něco hodně podobného s tím rozdílem, že to není jen pohádka.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Hmotná i nehmotná

Jistá francouzska Alexandra David-Neelová  (24. 10. 1868–8.9. 1969) cestovala po Asii a prožila několik měsíců v Tibetu mezi mnichy. Osvojila si meditativní techniky a pomocí vizualizace a velkého soustředění se snažila stvořit Tulpu – bytost z myšlenek, vizi, která však skutečně dokáže existovat v našem světě. Podařilo se, vytvořila přízrak se vzhledem malého, chudého mnicha. Čím více na na něj se na něj upínala, tím častěji se zjevoval a nabýval zřetelnějších obrysů. Po čase získával vlastní nezávislost a už nepotřeboval další energii. Rostla i jeho svobodná vůle, naprosto přestal brát ohled na svou stvořitelku a začal působit problémy. Pravidelně  ji napadal a snažil se ji zničit i po psychické stránce. Například ji zaťukal na rameno, ale když se otočila, nikdo tam nebyl. Jediná možnost jak Tulpu zničit, bylo vtáhnout ji zpátky do své mysli. Pokud by se tak nestalo, mohla se zanedlouho zcela odloučit od “hostitelky”. Při rituálu Alexandra  málem přišla o fyzické i  psychické zdraví, nicméně nakonec vyhrála.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Tibetská kniha mrtvých

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Alexandra David-Neelová

Původ stvoření Tulpa sahá až do tibetské knihy mrtvých. Tyto texty byly ještě donedávna dostupné jen osvíceným lámům. Koneckonců, kniha je napsáná ve verších, jimž obyčejný člověk beztak stěží porozumí.

Druhy

Mnoho Tulp existuje prý jen proto, že na ně lidé stále věří. Dávají jim mentální energii a ta je udržuje na určitých frekvencích Každý, kdo jejich existenci považuje za opravdovou, je tím posiluje. Mezi ně patří Satan, Bůh nebo třeba Loch Ness. Spekuluje se i nad tím, že by to mohl být i náš český Golem – ten přesně kopíruje biblické stvoření života – hlína – hmota co dostala život. Nejčerstvějším přírustkem je  záhadný Slender Man.

Slender Man

Tato postava byla donedávna naprosto neznámá. To co ji vyneslo na světlo byla amatérská fotografická soutěž Something Awful (něco nechutného), kde ji Victor Surge použil a získal za ni první místo za nejlepší imitaci paranormálního úkazu. Slender Man bývá popisován jako nezvykle vysoký, vyzáblý, s chapadly namísto rukou, nosívá černý oblek a nemá žádnou tvář. Po Victorově úspěchu se vyrojila obrovská spousta starých fotografií, kde se Slender Man nachází a podle expertízy nemohly být všechny zfalšované. Největší rozruch vyvolaly ty, na kterých se nacházejí malé děti, co beze stopy zmizely a přes obrovská pátraní se nikdy nenašly.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Původní video, co rozpoutalo Slender Man mánii.

httpvhd://www.youtube.com/watch?v=Bn59FJ4HrmU

Slender Man v mythologii a kultuře

Německo

Další zmínky o podobné stvůře nacházíme dokonce už v hluboké minulosti, na rytinách z 16. století v jihozápadním Německu – Schwarzwaldu. V oblasti zalesněného pohoří, ve spolkovém státě Bádensko-Württembersko. Vytvořil je Hans Freckenberg, jež o nějaký čas později záhadně zmizel. Na první je vyobrazena legenda o “Ritterovi” (rytířovi), jenž zápasí se s podivným kostlivcem (v něm. originále s Grossmannem). Druhá nám se váže k básni Schlankwald (hrubě přeloženo jako Vysoký les), vypráví jak příšera s několika pažemi krade dítě přímo z rukou její matky. Historikové si to ale vykládají jenom jako symbolické vyjádření tehdejších krutých časů. Obdobné útržky z dějin se dochovaly snad ve všech koutech světa.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Obraz Hanse Baulda

Hans Bauldung (1484/1485 schwäbisch gmünd – září 1545 štrasburk) byl renesanční umělec. Jeho nejslavnější obraz, Tři věky ženy a smrt, znázorňuje skeletona držícího přesýpací hodiny, stejně jako v rytinách od Hanse Freckenberga. V roce 2003, kdy byl podroben rentgenovou analýzou se zjistilo, že původní malba byla přemalována. V originálu byl kostlivec zpodobněný s několika pažemi.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Rentgenová analýza odhalila jedno velké tajemství – původní verze obsahovala kostlivce s několika končetinami. Přesýpací hodiny naznačují souvislost s rytinami H. Feckenberga.

Brandenburgský dřevoryt

Vytvoření tohoto dřevorytu se datuje na rok 1550, autor je neznámý, stojí tam muž s chapadly místo rukou. 

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Velká Británie

Fear Dubh

Fear Dubh (černý muž) je skotská legenda pojednávající o přízraku, která straší v noci v lesích a na zapomenutých stezkách. V dávné minulosti byla spojena s křesťanským ďáblem, ale jeho popis daleko více odpovídá Slender Manovi. Tento příběh měl odradit děti, aby se nevzdalovaly ze svého domova bez rodičů.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Fear Dubh

Clutchobone

O bytosti se jménem Clutchobone kolují pověsti v Severní Anglii již 1800 let. Jeho tělo pokrývá černá kůže. Jeho hlava sestává z plamenů pod nimiž má výrazné límce z materiálu připomínající neopracovanou kůži. Je velmi násilné povahy a stojí za zmizením, upálením a rozsekáním údajných obětí. Jeho příchod i odchod doprovázejí blesky a proto se předpokládá, že k nám přichází z cizí dimenze za pomocí těchto přírodních jevů.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Clutchbone

The Faceless one

The Faceless one (Beztvářný) je ukolébavka z Walesu. Její vznik se odhaduje na 18. století. Stejně jako u Fear Dubh byla vymyšlena za účelem zastrašit dětí od  zkoumání temných hvozdů. Mnohdy se stávalo, že děti co se tam v noci ztratily, byly druhý den nalezeny znetvořeny k nepoznání.

Text (volný překlad):

“Ticho mé dítě, příliš od cesty nescházej,

grey Tulpa  bytost z myšlenek

nebo Beztvářný si tě daleko do Fairielandu vezme.

On  hříchem a vzdorem duší živí se,

a v lese skrývá se.

Má ruce jako černé větvě,

a jeho dotek hebký jako hedvábí je.

Boj se Beztvářného moje dítě,

nebo na místo temné vezme si tě.

A co se potom  s tebou stane?

Nikdo neví, můj malý. 

Běda! Je tu aby si pryč tě vzal!”

Severní Amerika

Bundle

Bundle je znám v Evropě i Severní Americe. Je to velmi zvláštní druh netvora. Pokaždé je totiž popisován s odlišnými  vlastnostmi, které si jsou zásadně v rozporu. Historky o něm mluví jako o stínu se schopností si na sebe vzít jakoukoli podobu prostřednictvím podvědomí lidí. To se naprosto shoduje s definicí Tulpy! Šokující příběh sepsal 72 let starý muž v Berea v Kentucky, roku 1963, to znamená, že tato událost se odehrála někdy na počátku 20. století.

Wendigo

Wendigo (také známý jako windigo, weendigo, windago, waindigo, windiga, witiko, wihtikow, wikio, wee-tee-go a mnoho jiných variant) je tvor objevující se v legendách Algonquianů. Každé z těchto pojmenování má podobný význam: “Zlý duch, který pojídá lidi”.
Jedná se kanibalistického ducha, který může posednout lidi, nebo o netvora, který může lidi fyzicky přeměnit. Ti, kdo se oddávali kanibalismu, byli vždy v určitém riziku.. Termín “Wendigo psychóza” (také má různé verze, včetně “psychóza Windigo” a “Witiko psychóza”) se odkazuje na podmínky, v nichž člověk trpí neukojitelnou touhu po lidském mase, i když jsou dostupné jiné zdroje jídla. Často je to v důsledku předcházejícího hladomoru a kanibalismu. Wendigo psychóza byla tradičně identifikována západními psychology jako syndrom, ačkoli se stále debatuje o existenci skutečného onemocnění. Teorie byla populární především mezi psychology na začátku 20. století a může být důsledkem nesprávného výkladu severských mýtů a kultury Algonquianů.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Wendigo

 Legendy z bažin

V Severní Americe některé legendy tvrdí, že se v místních bažinách nacházejí “obří pavouci”, které své oběti stáhnou  do hlubokých vod.

Duchařské příběhy z amerického Jihu

Kniha “Ghost Stories of the American South” detailně líčí příběh o vysokém, vychrtlém, přízraku připomínající strom, který unáší dítě z rodiny z Amerického Jihu. Šokující svědectví sepsal ve svých 72 letech W. K. Mcneil v Berea, Kentucky v roce 1963. To znamená, že se tato událost musela odehrát někdy na počátku 20. století.

Tainoo náboženství

Taino byli domorodí obyvatelé z předkolumbovské éry žijící v oblasti Karibiku. Jejich texty rozmlouvají o hupia nebo op’a, nočním  humanoidu bez tváře, který své oběti paralyzuje (pravděpodobně se jedná o nějaký prudký jed)  svými chapadly připomínajícími stonky a potom je připraví o zdravý rozum. Hupia byl považován i za ducha mrtvého Taino náboženství.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Východní Evropa

Tall man (Vysoký muž) 

Tall Man je ve své době velmi známá rumunská pohádka. Soustředí se na dívku dívku Sorinu a její matku. Pod vlivem Tall Mana, Sorina vyvraždí svou rodinu. Tall Man je popisován jako bytost oděná jako šlechtic, celá v černém a s několika hadími pažemi ostrými jako břitva.

Asie

Japonsko

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Noppera

V Japonsku noppera-bō, také známý jako zumbera-BO, nebo nopperabou, je duch bez tváře. Do mytologie patří třeba i takový yōkai, kterého pověsti líčí jako “neskutečně hrozivého”.

Jeho příbuzný je ashinaga-tenaga, duch s extrémně dlouhými rukama a nohama. Další, více temný,Yokai , známý jako Mikoshi-nyudo, je také  nápadně podobný Slender Manovi. Je vysoký a má tělo co dokáže měnit svůj tvar, čehož využívá k lovení lidí.

Čína

Čínská pověsti zahrnují božstvo známé jako hundun, zrůdu bez lidských smyslů. Hundun byl někdy charakterizován jako zlý humanoid s více končetinami, “ztělesnění chaosu”.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Hundu

 

Starověké civilizace

Babyloňané

Babyloňané stejně jako Akkaďané a Sumerové věřili v démona s jménem alů, “napůl člověk, napůl dáběl” bez tváře. Alů se vplížil do domovů svých obětí a způsoboval jim noční můry. Mimo jiné se tradovalo, že pohled do jeho očí vyvolá ztrátu vědomí a němotu.

Biblické příběhy

Antioch, velkolepé starověké římské město bylo centrem raného křesťanství jak dokládají verše 11:26. V jižní částí, v citadele na úpatí hory se nachází řezba, na které je hlava bez tváře pohany uznávanou jako Cháron – převozník mrtvých do podsvětí.

Egyptské hieroglyfy

Některé egyptské hieroglyfy zobrazují bytost s se mnoha pažemi mezi jinými, běžnějšími hieroglyfy. Tato kreatura je známa jako “Zloděj od bohů”.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Aztékové

Mezi aztéckými malbami nalézáme postavu kněze, který vyjímá srdce své oběti za použití třech nebo více rukou. Některé další kresby mu také přisuzují toto vzezření.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Jeskynní malby v Brazílii

Rané záznamy odkazují na legendu vyobrazenou v jeskynních v Serr da Capivara, v národním parku v nejsevernější části Brazílie. Malby se datují do doby 9000 př. n. l. a představují zvláštně protáhlou postavu, která vede za ruku dítě.

Stromy Ceiba

V máyské mytologii jsou gigantické stromy Ceiba považovány za sváté. Pověsti tyto stromy spojují se strašidelnými příběhy a démony. Jedna historka se týká zlého ducha přestrojeného za strom Celba. Ten k sobě láká alkoholem omámené muže. Dále je tu Ya’axche’ wíinik, máyský bůh, co žil v těchto stromech a přijímal oběti od starých Máyů.

grey Tulpa  bytost z myšlenek

Máyové věřili, že ve stromech Celby sídlí zlí bohové.

Slender Man na plátnech kin

Do kin přichází remake hororu z roku 1981 Lesní duch (Evil Dead). Skupinka mladých lidí odjede na rodinnou chatu, kde objeví prastarou knížku a přes varování ji otevřou a tím vyvolají démony dávných časů, jeden z nich je Slender Man.

httpvhd://www.youtube.com/watch?v=BHDJm1D2ELw

Věříte na Slender Mana?

Zdroje:

http://theslenderman.wikia.com

http://en.wikipedia.org

vlastní hlava 🙂

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tulpa - bytost z myšlenek, 8.0 out of 10 based on 1 rating
The following two tabs change content below.
%name Tulpa  bytost z myšlenek

Daniel Mucha

Admin Stínu Lidstva, autor stejnojmenného sci-fi románu a většiny článků. Velký nadšenec do všeho, co se týká tajemna. Tedy UFO, mimozemské civilizaci i nesrovnalosti v naší historii. Mezi jeho oblíbené seriály patří Pán Času, Ztraceni, Akta X, Stargate, Fringe, Dexter a z filmů X-Men, Temný rytíř, Setkání třetího druhu a District 9.