Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Adolf Hitler, Heinrich Himmler a mnoho dalších vůdců nacistického Německa se velmi zajímalo o mystiku,  nadpřirozeno, astrologii, tajemno či o různé nauky okultních věd.
Před začátkem své silné vrcholné politické slávy působili jako tajné okultní bratrstvo. Často se v rámci těchto tajemných věd  scházeli a absolvovali společné meditace a další okultistické praktiky.
Byla magie hlavní příčinou jejich tak náhlého vzestupu a slávy? Co zapříčinilo jejich tak dlouhou vytrvalost? Podepsali snad  smlouvu s ďáblem?

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Zrození nacistické mystiky

V době kdy se Adolf narodil, byly tyto vědy velmi populární. Říká se, že k zájmu Führera a nacistů velmi přispěla Jelena Petrovna Blavatská svými díly. Zde píše a vysvětluje do hloubky tajné učení, vývoj vesmíru a lidstva, reinkarnaci, theosofii, učení o pěti rasách, tajných tibetských mistrech či dávné historii lidského původu. Vše toto bylo pro  nacisty ohromné a inspirující.
Blavatská cestovala až na dálný východ, kde studovala učení tajných tibetských mistrů. Mimo jiné vlastnila parapsychologické schopnosti. Založila a vedla Theosofickou společnost. Theosofie (z řeckého Theos označují Boha a Sofia – moudrost) je mystická filosofie. Zkoumá vztah propojení mezi lidstvem a vesmírem (Bohem).
Jejím heslem bylo:  सत्यात् नास्ति मरो धर्मः
(Žádná víra nepřevyšuje pravdu).

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Bible nacistů

Kniha s názvem Tajná doktrína, která se zakládá především na tajuplném manuskriptu knihy Dzyan, byla pro nacisty posvátnou Biblí. Tato „Bible“ byla Jeleniným hlavním díle, kde se jeví jako velký znalec. Analyzuje a porovnává mystéria a různá témata na základu myšlení a víry. Ty se soustřeďují na vesmír, antropogenezi, symboly starodávných mysterických náboženství, nepřístupné archívy či knihovny Tibetu, celou kosmogonii, antropogenezi a další.
Pohlíží na člověka jako na komplexní fyzickou soustavu sestavenou z éterických těl. Tvrdí, že byl měsíc kdysi obyvatelná planeta. A že planeta Země je ale oproti němu mnohem starší. Toto tvrzení nepochybně potvrzuje jako pravdu, vědecky podložená analýza rozboru hornin dopravených z Měsíce.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

V poznámkách pod čarou odkazuje na nespočetné množství pramenů, které v díle použila. Dodnes je záhadou, jak sama mohla pojmout takové množství informací a poznatků, jenž přesahují dnešní vědění. O tajuplném manuskriptu knihy Dzyan bylo mnoho napsáno a ještě více řečeno.
Co je však velmi zvláštní, je to, že tato kniha údajně nikdy fyzicky neexistovala. Jedná se totiž o speciální tok informace v energickém poli, do kterého mohou nahlížet jen osoby po tréninku a  jen pod přísným dohledem zasvěcených.
Kniha Tajná doktorína byla velkým vzorem, inspirace pro zrod Německé nacistické tajné společnosti s názvem „Thule Geselschaft“. Jejími členy bylo mnoho nacistických vůdců, kteří se zajímali o okultismus a tajné nauky dálného východu.

Kdo zná tuto knihu na zemi, nebo komu napsáno bude toto říkání na rakev, toho obyvatelé podzemí spatří v lesku, až tam vejde. Bude vycházeti na denní světlo v podobách, v jakých si bude přáti, a bude se zase vraceti do svého sídla, aniž bude mu v tom bráněno.

~Egyptská Kniha mrtvých~

 

Temný hrad Wewelsburg, hlavní místo duchovna

Tento nacistický hrad ve tvaru trojúhelníku se nachází v německé obci Wewelsburg, s okresním městem Büren ve Vestfálsku.
Historie tohoto tajemného místa sahá hluboko do minulosti. Na místě, kde stojí tajemný hrad Wewelsburg,  kdysi stával jiná stavba. Měl to být germánský hrad. Když proti sobě proti bojovaly římské legie a germánské kmeny, hrad  jim zničili.
V roce 1603 začal baron Theodor von Fürstenberg s výstavbou nového hradu, který využíval pouze jako rekreační místo. Po mnoho let byl hrad také využívám církví a poté zůstal nějakou dobu zcela opuštěn.
V okolí hradu je krásná příroda skály, u kterých se prý prováděli různé rituály a obřady Germánů. Po celou dobu, co hrad obývala církev, se zde konaly čarodějnické procesy. Sklepy hradu minulosti sloužily jako věznice.
Kolem roku 1925 se začalo uvažovat o jeho rekonstrukci a o novém vzhledu. Himmlerův architekt Hermann Bartels chtěl, aby se z objektu stala Škola Reichsführerschule SS, kde se bude vyučovat mytologie, magie, okultismus, pravěk a archeologie. Hrad dokonale promyslel a navrhl.
grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců
Heinrich Luitpold Himmler byl doslova posedlý mystikou, magií a okultismem. Proto tento hrad zvolil jako své hlavní sídlo. Snad kvůli jeho tajemné historii nebo v sobě toto místo ukrývá mnohem víc? Svůj hrad Himmler přirovnával ke Kamelotu. Proto se v zámku nachází  ohniště ve tvaru kruhu. Kolem něj je 12 betonových sedátek – připomínají 12 znamení zvěrokruhu, který je roven počtu členů velkých vůdců nacistického Němeka, včetně Himmlera.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Na tomto místě se scházeli, konali se tady různé okultistické obřady a hromadné meditace. V této místnosti je na stropě umístěn, přesně nad ohništěm symbol tvaru hákového kříže. Je propojen se slavnou Himmlerovou pracovnou. Podlaha v místnosti je z dlaždic s různými symboly magie. Nejsou dnes úplně čitelné a rozpoznatelné, proto je nejsme schopni přesně analyzovat.
Další místo, kde se odehrávaly okultistické obřady je sklepení. Nachází se přímo pod touto místností. Ve sklepení se odehrávaly zejména křty krve (=přijetí nových adeptů do spolku), také se zde pálila těla padlých rytířů a jejich popel se sypal do schránek podél kruhové zdi jámy.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Hrad si Himmler vyzdobil různými okultními předměty. Na stěnách visely například různé meče, nože, dýky a další nejrůznější předměty. Součástí hradu byla obrovská knihovna a množství studoven se středověkými názvy. Wewelsburg byl středobod nacistického duchovního života. O tomto místě mluvil sám Adolf Hitler o něm jako o budoucím Jeruzalému.
V roce 1936 údajně v okolí hradu havaroval mimozemský letoun, který byl nakonec i s mimozemšťany převezen právě na tento hrad, zkoumán a byl inspirací pro vývoj nacistických válečných technologií. To co se všechno přesně na temném hradě Wewelsburgu odehrávalo, zůstává i dnes do značné míry tajemstvím.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Výpravy a hledání

Ahnenerbe vznikla jako institut tajné okultní vědy Kabala. Měla za úkol vyhledávat  informace o historii a původu Árijské rasy. Nacisti věřili, že jejich čistá Árijská rasa pochází z Tibetu.
Podnikali i různé další výpravy, výzkumy, hledali různé mytologické artefakty jako je například Archa úmluvy, Kopí osudu či Svatý grál. Hledali také portály do jiných dimenzionálních realit – na Antarktidě, kde se má údajně nacházet. Nebo zavítali například i do Jihlavského podzemí. Toto místo také oplývá určitými záhadami.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců
Institut Ahnenerbe spolupracoval a a byl silně ovlivněn institutem Thule. Ten se zase snažil pátrat, získat více informací o tajemné zemi Tule. Měl to být záhadný severský ostrov popsaný původně řeckým cestovatelem Pýtheem z Massilie ve 4. století př. n. l. a později opředený řadou dohadů a pověstí. Země Thule měla být kolébkou Árijské rasy.
Organizace rovněž zkoumaly pseudo-vědy, které obsahovaly UFO nebo také teorii, podle které svět vznikl ohromnou srážkou slunce a ledovce. A mnoho dalších. Nacisté měli spoustu informací o tajemných věcech, o kterých se nám ani nesnilo.

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Děsivé pokusy

Doktor Sigmund Rascher a známý doktor Josef Mengele prováděli mnoho experimentů na lidech.  Byly to například sešívaní lidí, založené na biologických anomáliích, výzkum dvojčat, gynekologické experimentování či pokusy s krevním a nervovým systémem lidského těla. Testovali a věřili, že je možné využívat sílu magie, mysli a manipulace. Chtěli vyvinout psychické vrahy, kteří by mohli zabíjet lidi svou myslí.
Snažili se vojákům zlepšit soustředění, výdrž, pozornost, sebevědomí, odvahu, hrdinství. Zbavit je hladu a žízně či bolesti. A zrušit jejich potřebu spát. Dokonce dělali i pokusy se snahou oživit mrtvé a to na lidech i na zvířatech.
Dále dělali pokusy na novorozenci. Nedostali potravu a bylo sledováno, za jakou dobu zemřou. Zkoumali změnu barvy duhovky – dětem do očí vstříkli nějakou chemikálii. Prováděli různé amputace a další brutální chirurgické zásah, pitvy a to většinou za živa, bez umrtvení. Zabíjeli smrtícími injekcemi fenolu, evipalu, benzínu, chloroformu a vzduchu do krevního oběhu (často do komory srdce).

grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců

Jeden z asistentů doktora Rashera prohlásil:,,Osobně jsem viděl, přes pozorovací okno komory, jak byl vězeň postupně vystaven vakuu, až mu praskly plíce. Jiné testy zase vyprodukovaly takový tlak, že si vězeň začal trhat vlasy ve snaze zmírnit bolest až se úplně zbláznil. Škrábal se na hlavě a po tváři tak silně, že si nehty zacházel až do živého masa, a tak se ve svém šílenství ještě i zmrzačil. Říkalo se o něm, že z každé své oběti si musel odnést určitý “suvenýr“, čímž byl většinou kousek kůže.“
grey Tajemství duchovního světa nacistických vůdců
Jejich pokusy byly skutečně hrůzostrašné. Avšak přinesly do současné vědy mnoho poznatků. Terčem byly nejčastěji židé a neárijští obyvatelé různých zemí, homosexuálové, lidé s tělesným nebo duševním postižením, odpůrci nacismu. Výsledky většinou končily smrtí, až na několik vyjíme. Tyto pokusy se vykonávaly především v koncentračních táborech a ty nejhorší končili zohavením nebo trvalými následky. Celkový počet obětí holokaustu je asi 16 milionů.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tajemství duchovního světa nacistických vůdců, 10.0 out of 10 based on 1 rating

Comments are closed.