content top

Výlet do čtvrtého rozměru

Výlet do čtvrtého rozměru

[Poznámka na začátek: vždy, když mluvím o čtvrtém rozměru, mám na mysli čtvrtý prostorový rozměr. Různé zdroje uvádí jako čtvrtý rozměr čas; ten je v tomto článku oddělen.]     Co si vlastně představit pod pojmem čtvrtý rozměr? (0) Nultý rozměr je tečka. (1) První rozměr je nekonečné množství teček na sebe navazujících. Jednoduše řečeno je to opravdu dlouhá čára. Bytost žijící v tomto rozměru se může volně pohybovat z tečky na...

Read More

Vesmír je symfonie

Vesmír je symfonie

Hlavním kandidátem na teorii všeho – teorii, která by spojovala kvantovou teorii s obecnou relativitou, je po padesáti letech to, čemu říkáme „teorie superstrun“. Vlastně je to to jediné, co máme, protože všechny konkurenční teorie byly vyloučeny. Jak jednou řekl fyzik Steven Weinberg: „Zásluhou teorie strun máme prvního přijatelného kandidáta na konečnou teorii.“ Weinberg má za to, že všechny mapy, podle nichž se plavili starověcí...

Read More
content top