Jaká historie je ta pravá?

Existují dva pohledy na to, jak se utvářely dějiny.  Klasické chronologii holdují spíše fundovaní historikové a romantické archeologii ti, co se vždy s běžně předkládanými informacemi nespokojí. Nedá se říct, že se tyto obě naprosto vylučují, ba naopak někdy se i doplňují. Romantická část však pokládá otázky, na které se uznávané teorie nedokážou odpovědět. Stále se objevují nové nálezy a stává se, že je těžko zařadíme do období odpovídající technické úrovni dané civilizace.

Pyramidy

Klasická egyptologie učí, že pyramidy byly postaveny kolem roku 2500 před Kristem. Ty nejodvážnější odhady, ale datují vznik až 10 000 př. n. l. a to vůbec nemluvím, že stále není znám způsob, jakým byly vybudovány.

grey Jaká historie je ta pravá?

Starověký počítač

Roku 1900 byl ve středozemním moři nalezen zvláštní mechanický stroj. Dnes známý pod názvem antikythérský, podle místa nalezení. Testy určili stáří přes 2000 let! Toto zařízení obsahovalo dokonce ozubená kolečka známé teprve až z mnohem pozdější etapy lidské historie. Jedná se o asi nejstarší počítač na světě. Pravděpodobně sloužil k určování času, měření zeměpisné délky a šířky a sledování pohybu vesmírných těles.

grey Jaká historie je ta pravá?

Sakra staré kladivo

V Texasu bylo zase nalezeno kladivo zarostlé v hornině. Po expertíze se zjistilo stáří neuvěřitelných 135 milionů let! Z výsledků bádání dr. Carla E. Baugha, ředitele Creation Evidences Museum, vyplynulo, že dřevo násady starého kladiva je krystalicky zkamenělé, velmi tvrdé a jeho struktura je nedotčená. To, ale není ještě to nejzvláštnější. Složení kladiva naprosto vylučuje přírodní zrod, a ani dnešními metalurgickými nástroji není možné něco takového vyrobit.

grey Jaká historie je ta pravá?

Jižní Amerika

Každopádně jsou to právě jihoamerické kultury, které dodnes zůstávají předmětem zájmu laické veřejnosti, ale také kontroverzním tématem pro vědeckou obec. Ta se posléze rozdělila na dva tábory. Dánský odborník na slovo vzatý prof. Jak Birket-Smith, trojnásobný doktor univerzity v Oslu, Basileji a v Pensylvánii, prohlásil na stránkách své knihy The Paths of Culture (Stezky Kultury) asi toto: „Zdá se, že stojíme před neřešitelnou hádankou a musíme přiznat, že se nám ji zatím nepodařilo rozluštit, skutečně nevíme jak se historie odehrála.“

 grey Jaká historie je ta pravá?

KLASICKÁ CHRONOLOGIE               

9000 př. n. l.:  Člověk připomínající současné Indiány lovil zvířata, jaká dnes v Jižní Americe neexistují.

3000 př. n. l.: Tento člověk začal obdělávat půdu.

1200 př. n. l.: Objevuje se první zpracování nejrůznějších materiálů.

800 př. n. l.: Hlavní potravou se stává kukuřice.

700 př. n. l. až 100 n. l.: Vynořuje se několik civilizací včetně tiahuanacké.

100 n. l. až 1000 n. l.: Žádné stopy. Nejstarší kulturu z tohoto období, Chanapata, nelze přesně datovat. Známý archeolog Alfréd Métraux o tomto období napsal: Jasné je jedno mezera mezi touto kulturou a inckou , která vzniká kolem roku 1200.

1200 až 1400 n. l.: řada inckých panovníků, které seriozní archeologie nazývá skepticky pololegendami.

1492 n. l.: Objevení Ameriky.

1532 n. l.: Španělská invaze rozvrátila říši Inků.

1583 n. l.: Správce Limy prohlásil,  že byly spáleny incké kalendáře zachycující nejen inckou minulosti, ale také civilizace předešlé, protože podle církve byly nástrojem ďáblovým. Tím zmizel poslední pramen, z něhož jsme se mohli dozvědět pravdu o historii Peru. To, co zbývá ať už se počítáme ke „klasikům“, nebo „romantikům“, je vytvářet nové teorie.

ROMANTICKÁ ARCHEOLOGIE

50 000 př. n. l.: Na planině Marcahuasi vznikla kultura Masma, nejstarší na Zemi.

30 000 př. n. l.: Byla založena kultura Tiahuanaco.

20 000 př. n. l.: Zánik megalitického impéria Tiahuanaka a vznik říše Paititi, rozvoj astronomie.

10 000 př. n. l.: Postupně vzniklo a zaniklo pět říší.

1200 n. l.: Manco Capac zakládá říši Inků. V tomto místě se romantická archeologie připojuje ke klasické.

Tady už záleží na čtenáři, které z těchto dvou jsou mu bližší. Existence lidí na Zemi je mnohem starší, než to mohou dosvědčit svědectví známá našim současníkům. Období, v němž žijeme, je třeba chápat jako součást celku, prostírajícího se v rozměrech mnohem větších než můžeme rozpoznat, a to směrem do budoucnosti i minulosti.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Jaká historie je ta pravá?, 8.7 out of 10 based on 3 ratings
The following two tabs change content below.
%name Jaká historie je ta pravá?

Daniel Mucha

Admin Stínu Lidstva, autor stejnojmenného sci-fi románu a většiny článků. Velký nadšenec do všeho, co se týká tajemna. Tedy UFO, mimozemské civilizaci i nesrovnalosti v naší historii. Mezi jeho oblíbené seriály patří Pán Času, Ztraceni, Akta X, Stargate, Fringe, Dexter a z filmů X-Men, Temný rytíř, Setkání třetího druhu a District 9.