Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa
V Polynésie se jí říkalo mana, v Egyptě ka, v Japonsku ki, v židovském mysticismu ruach, v Indii prána, v Číně čchi nebo ki, a poslední dobou na západě elán, vitální nebo jemná (orig. subtle) energie.
qi 1583809 1280 600x398 Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

Četné názvy pro tuto prchavou, ale mocnou energii v lidském těle zahrnují pránu, čchi, jemnou energii a současným vědeckým žargonem – bioelektromagnetismus.

Vědci zkoumají bioelektromagnetismus, aby potvrdili tyto starodávné vědomosti.

Lidské tělo využívá elektřinu, např. naše smysly využívají elektrického proudu jako nositele informací do mozku. Když je elektrický náboj v pohybu, vytváří magnetické pole. Takže “bioelektromagnetismus” vlastně odkazuje na elektromagnetické pole vytvářené elektrickým proudem v našich tělech. Možná je to čchi, tvrdí někteří vědci a čchi lékaři.

Eric Leskowitz, M, D (medicinae universae doctor, českým ekvivalentem je zkratka MUDr.) v článku publikovaném v časopise Subtle Energies & Energy Medicine napsal: “Akupunkturní body je možné zmapovat prostým galvanometrem, místa na kůži s nižším elektrickým odporem odpovídají akupunkturním bodům.”

Akupunktura funguje na principu, že proudící energie může být v určitém kanálu blokována, nebo zde může naopak nastat nadbytek této energie. Akupunkturní jehly fungují jako vodiče, které čchi přesměrovávají.

Christopher Dow, čchi praktik a autor knihy “The Wellspring: an Inquiry Into the Nature of Chi,” navrhuje hypotézu, že bioelektromagnetismus obklopující nervy je čchi.

“Čchi samo o sobě neprotéká nervem … ale místo toho ho obklopuje energetickým tokem s nehmotným polem, jímž je možné na určité úrovni manipulovat,” říká.

Dow si osvojil hodně z toho, co věda může nabídnout o elektromagnetické energii protékající lidským tělem. Všiml si některých podobností mezi fungováním nervového systému a tím, co se učí o čchi kanálech. Kupříkladu důležitým místem pro čchi je tzv tantien, či dantien nacházející se v oblasti podbříšku. To koresponduje s tzv. enteric plexus, což je rozsáhlá nervová tkáň nacházející se ve střevech (enterická nervová soustava).

Věda i tradiční medicína hledají pravdu, každá ale různými způsoby.

yin and yang 1947878 1280 600x338 Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

Ilustrace pojetí sil jin a jang, podle dávné čínské filosofie se jedná o alternativní energie v těle

“Věda i esoterické tradice, obojí hledají pravdu… akorát se jí snaží dosáhnout odlišnými způsoby”, říká Dow. “Esoterické tradice neznamenají jen nějaké halabala postupy.” Stejně jako věda, zahrnují techniky, které jsou přesné a předávají se z učitele na žáka.”

“Jedním z rozdílů je, že věda obvykle usiluje o to, aby bylo možné deklarovat “takhle to je” a to platí bez výjimky pro nás všechny. Zatímco esoterické tradice bývají více vymezené.” Můžete to ukázat sami na sobě, a můžete pomoci ostatním “to” nalézt, ale nemůžete publikovat papír, kterému všichni porozumí, protože pomocí esoterických tradic máte objevit i něco sami v sobě.”

Jako praktik čchci sám silně pocítil tuto energii ve svém těle a tudíž ví, že existuje. To je to, co ho motivuje v poznání vědeckého pohledu na tuto skutečnost.

Není si jistý, jestli bude západní věda vůbec kdy schopna s jistotou nalézt čchi. “Lidské tělo může být jediným měřícím nástrojem. Někteří vědci se o to nicméně pokusili.

Lidské tělo kolem sebe vytváří bionergetické pole, které dokáže rozpohybovat i velice citlivé kyvadlo.

Biochemik Dr. John Norman Hansen z University of Maryland zjistil, že lidské tělo kolem sebe vytváří bioenergetické pole schopné uvést do pohybu velmi citlivé pendulum (kyvadlo) zvané torzní pendulum (torsion pendulum).

“Po provedení několika kontrolních experimentů, jež měly vyloučit působení  vzdušných proudů a dalších vlivů,  jsem došel k závěru, že efekt zapříčiňuje nějaký druh síly generovaný subjektem sedícím pod kyvadlem.” vysvětluje ve své studii z roku 2013 s názvem “Use of a Torsion Pendulum Balance to Detect and Characterize What May Be a Human Bioenergy Field.” (Využití torzního pendula k detekci bioenergetického pole člověka)

Dodává, že nic ze současné mainstreamové vědy nedokáže vysvětlit pohyb kyvadélka. Klasické chápaní čchi nespočívá jen v tom, že tato energie prochází kanály v těle, ale také, že kolem něj vytváří pole.

Hodnoty elektrokardiogramu naznačují, že srdce emituje energii, která ovlivňuje ostatní.

heart care 1040227 1280 600x424 Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

Tým vědců včetně emeritního profesora Dr. William Tillera ze Standford University a Dr. Rollin McCraty HeartMath Institute, podali zprávu, že elektromagnetické pole srdce “se stává více koherentním, když se jedinec přesune do upřímně milujícího nebo pečujícího stavu.” Změřili toto pole pomocí elektrokardiogramu (EKG), testu, který měří elektrickou aktivitu srdce.

Kromě toho ještě dokázali, že elektromagnetické pole srdce jedné osoby ovlivňuje energii jiného člověka a to buď při tělesném dotyku anebo při dostatečné blízkosti jednoho k druhému.

Tohle se opět shoduje s tradičními poznatky čchi, podle kterých platí, že stav něčí mysli může ovlivnit čchi jiného a něčí čchi dokáže ovlivnit ostatní.

Fenomén fantomové končetiny vybízí k otázce: existuje nějaké nehmotné energetické tělo nezávislé na fyzickém?

U lidí, kteří přišli o některou ze svých končetin, je společné, že ji stále cítí a dokonce v ní pociťují silnou bolest.

Dr. Eric Leskowitz, psychiatrický konzultant programu na zvládání bolesti v rehabilitačním cetnru v Bostonu a odborník na jemnou energii, má teorii, že fantomové končetiny mohou být projevem energie, která nadále zůstává.

Ve své práci  “Phantom Limb Pain: Subtle Energy Perspectives,” cituje neoficiální důkazy získané díky tzv. Kirlianově fotografii. Tato metoda fotografování zachycuje barevné světlo kolem subjektů, často popisované jako “aura”.

Třebaže některá skeptická vysvětlení “auru” zpochybňují jako světelný efekt vyvolaný teplem či vlhkostí, Leskowitz napsal: “nejméně jedna nedávná dobře kontrolovaná studie ukázala, že bezkontaktní energetické terapie,… zaměřené na oddělený list, mohou zvětšit jeho Kirlianovu korónu. Tedy i v případě, že by koróna byla pouhým pozůstatkem (tepla nebo vlhkosti), spíše než výsledkem působení jemné energie, může být opakovaně ovlivňována na dálku – nelokální proces nebo pole musí být nějak vyvoláno, aby bylo možné vysvětlit výsledek tohoto experimentu.”

Podotýká, že kontroverzní jev “fantomového listu” (“phantom leaf” phenomenon) může mít význam v otázce fantomových končetin. Utržený list na některých Kirlianových fotografiích vypadá, že má neporušenou energetickou strukturu – nedotčenou amputací – jeví se jako celistvá.

Kirlianfotografie Blatt8 600x666 Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

“Energetická mřížka podporující špičku listu zjevně přetrvává i po odstranění jejího fyzického protějšku.”

John Hubacher  z Pantheon Research Inc. v roce 2015 publikoval v časopise Journal of Alternative and Complementary Medicine studii reprodukující fenomén fantomového listu. Napsal: “Běžně nedetekované fantomové “struktury”, možné důkazy biologického pole, mohou přetrvávat v oblasti amputované části listu, a koróna může vyvstat právě z této neviditelné struktury.”

Někteří vědci tvrdí, že lidské tělo oplývá ultra-mikroskopickým systémem kanálu shodujícím se s čchi kanály.

V uplynulých letech stále více výzkumníků pracovalo na teorii “primo-vaskulárního systému” (primo-vascular system). Jedná se síť kanálů v těle, které jsou tak mikroskopické, že jsou prakticky neviditelné.

“Ani s našimi mikroskopy, nemůžete spatřit cévy, dokud se jich nedotknete, protože jsou průhledné, ale po dotyku zežloutnou. Šířka uzlu (uzliny) je 1 mm a její jemná struktura je viditelná pouze za použití mikroskopů s vysokým rozlišením”, uvádí v tiskové zprávě Vitaly Vodyanoy z Auburn University. Vodyanoy je profesor anatomie a fyziologie na College of Veterinary Medicine, který tuto strukturu studoval u krys.

“Posouváme hranice obecně uznávané a rozpoznatelné anatomie a fyziologie. Ne mnoho lidí pracuje na primo-vaskulárním systému, neboť to odporuje současnému vědeckému pojetí.”

Mezinárodní tým vědců, včetně některých v Seoul National University, napsalo o primo-vaskulárním systému: “Někteří vědci mohou říct, že je to iluze, jiní, že se jedná “nový” anatomický systém, zatímco ostatní jsou přesvědčení, že tyto nesmírně malé kanálky mohou pracovat jako optická vlákna a přenášet informace související s DNA neustále po celém těle za využití biofotonů.

Pro srovnání, nemůžeme (pouhým okem) vidět miliony tranzistorů na procesoru, jsou však součástí tohoto umělého systému, který používáme každý den. Podobně mnoho biologických systémů je opravdu velmi nepatrných. Potřebujeme elektronové mikroskopy, abychom zobrazili jejich struktury, jinak bychom nevěděli, že vůbec existují.

Badatelé získali důkazy, že primo-vaskulární systémy souhlasí s akupunkturními meridiány.

Již dlouho se pokládá spojitost mezi čchi a zdravím lidského těla. Studie zabývající se praktikováním čchci, známého jako Čchi-kung, uvádějí pozitivní přínos v takových oblastech jako jsou deprese, zvládání bolesti, astma, rakoviny a krevního tlaku (přehled Institute of Noetic Sciences).

Další studie, zaobírající se meditací posilující čchi, ukázaly, že tvorba mozkových gamma vln u lidí, kteří dosáhli pokročilého stupně meditační praxe, je mnohonásobně větší, než je tomu u obyčejných lidí. 

S postupem vědeckého zkoumání energie lidského těla, jeho toků a efektů, se může potvrdit to, co starověké společnosti považovaly za platné: lidské tělo disponuje energetickými kanály a polem, které ovlivňuje zdraví jedince a svět kolem něj.

meditation 1384758 1920 600x413 Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

Zdroj: https://www.theepochtimes.com/uplift/evidence-chi-physically-exists-isnt-just-a-spiritual-idea_2319846.html

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
The following two tabs change content below.
%name Fyzické důkazy, že čchi není pouhá spirituální představa

Daniel Mucha

Admin Stínu Lidstva, autor stejnojmenného sci-fi románu a většiny článků. Velký nadšenec do všeho, co se týká tajemna. Tedy UFO, mimozemské civilizaci i nesrovnalosti v naší historii. Mezi jeho oblíbené seriály patří Pán Času, Ztraceni, Akta X, Stargate, Fringe, Dexter a z filmů X-Men, Temný rytíř, Setkání třetího druhu a District 9.

Comments are closed.