6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

 Tento článek si v originále přečetly více než 3 000 000 lidí.

Když se zamyslíte nad středověkem, je pravděpodobné, že si  představíte obraz galantních rytířů sedících obkročmo na svém cválajícím oři, jak se ženou bít s morem, nevědomostí, špínou a veškerým zlem celého tehdejšího světa. A těžko Vás za to může někdo obviňovat, protože vše od filmů až po středoškolského učitele (který byl hlavně fotbalový trenér) Vám cpe hlavy, že….

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

 

#6. Vědecký pokrok se rovnal nule

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Nazývají to dobou temna z tohoto důvodu. Každý vědec, který by se odvážil studovat vesmír by byl popraven katolickou církví, neboť ta zastávala názor, že vše důležité je v Bibli, a starat se o ostatní je zbytečnost. Také se domnívali, že Země je placatá proboha.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Ne, nemůžeme přeplout oceán, copak nevidíš tu obří příšeru?”

Realita:

Ve skutečnosti většina lidí středověku nevěřila, že je Země placatá, a církev nebyla ani tak zodpovědná za ničení vědy – právě naopak, měla na starost její záchranu. Poté, co barbaři na způsob dinosarů vpadli do Evropy a Říma, katolická církev představovala poslední stránku římské kultury v Západní Evropě. Církev stála za zakládaní klášterů napříč Evropou, a spolu s mnichy i obrovských knihoven. Mniši byli jediní vzdělaní lidé v raném středověku a za vše, co víme o této době, můžeme vděčit jim.grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

 

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Perský astroláb z 18. století

Jak šel čas, církev posilovala své pozice a začala budovat univerzity, aby co možná nejlépe rozšířila dochované znalosti. O pár jste určitě slyšeli: Oxford, Cambridge anebo univerzita v Paříži. V těchto centrech vzdělanosti se studenti vzdělávali déle než většina vysokoškoláků dnes, na získání  průměrného bakalářského titulu jste potřebovali 7 let, magisterský či doktorský titul zabral ještě o pár roků více. Univerzity byly hodně zaměřeny na překlad. Úspěšné přeložili do Latiny Aristotela či Platóna, což umožnilo nástup renesance. Navzdory všem těmto faktům, technologie pivního bongu (trychtýř na rychlé pití piva) byla ještě v plenkách.

Ve zhruba stejné době, jako se po Evropě objevovaly univerzity, křížové výpravy dostaly Evropany do kontaktu s pokročilými myšlenkami ve vědě a technologii. Nápady jako kompas a astroláb (jednoduchý astronomický přístroj sloužící k určování poloh hvězd a Slunce, místního času a k zeměměřickým účelům, pozn. red.) se přes Muslimy přenesly na Západ a přišly vhod v pozdějším věku objevů. Italští obchodníci se vrátili k obchodování v Severní Africe a přinesli naší civilizaci jinou novinku – Arabské číslice.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Medicína rovněž udělala mohutný krok vpřed díky univerzitnímu systému. Pitvy mrtvých těl, zcela v rozporu s populárním přesvědčení, byly církví v pohodě přijímány, a středověké univerzity je ve svých prostorách často prováděly (dobře, možná nebylo tak úplně v pohodě). Ve 14. století tady vznikaly funkční nemocnice, a lékaři se naučili používat při amputacích dezinfekční prostředky.

A to je dobrá věc, když všichni vlastně byli špinaví jak prasata, ne? No tedy…

#5. Každý smrděl jako bezdomovec

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Ačkoli naše vědomosti o středověku za moc nestojí, jedno je každému jasné – každý byl tenkrát děsně špinavý a páchl na hony daleko. Středověký rolník vypadal jako postavy z filmu Monty Python a Svatý Grál…

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

… a vyšší třídy nebyly o moc čistší. Lidé si tenkrát dopřávali koupele asi jako my dnes chodíme k zubaři – jen párkrát do roka a to hlavně ti obsendantní. Jenom dostat se k intimním částem těla vyžadovalo tuhý drátěný kartáč a dláto.

Realita:

Pro většinu obyvatelstva existoval ve středověku způsob, jak ze sebe dostat špínu. Pokračovali v římské tradici společného (nahého) koupání, a téměř každé město a dokonce i vesnice ve středověkém Německu měla komunální lázně, kde se řemeslníci mohli po těžkém dni společně umýt. Pravděpodobně si tam jen tak seděli a drhli druhému podpaží, zatímco si povídali, jak se jim strašně líbí ženské.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Albrecht Dürer The Men’s Bath House, 1498 dřevořezba

Nejen mytí rukou před a po jídle bylo běžné. Když k Vám domů dorazili hosté, bylo zvykem jim nabídnoutspolečnou koupel. To je dnes naprosto nemyslitelné. Středověká poptávka po mýdle (obvykle vyrobeném z živočišného tuku s přídavkem různých olejů a soli) byla v 13. století tak obrovská, že se začalo vyrábět skoro v průmyslovém měřítku v Británii, Itálii, Španělsku a Francii.

Tak proč si potom každý vybaví špindíru válející se své vlastní špíně? Věci se totiž jednou změnili. Jedině bůh mohl změnit epickou koupací kulturu, a to se také stalo – v polovině 14. století – se objevila černá smrt a srazila Evropu na kolena. Náhle ti chytří lidé, co se dřív starali o čistotu mas, dostali nápad, že koupel je tou nejrychlejší cestou k onemocnění. Domnívali se, že voda otevírá na těle póry, které fungují jako pozvánka pro zlé duchy a skřítky a to opravdu nebyla dobrý myšlenka.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Akademie je rozdělena na Židy a lesní skřítky.”

Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat, takže od raného novověku, byla koupel považována za překonanou. Je tedy docela možné, že Richard I. Lví Srdce voněl lépe než George Washington.

 

 

 

 

 

#4. Rytíři byli čestní, galantní válečníci

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Rytíři byli galantní a čestní kavalíři, ženoucí se do každé bitvy, aby zkrotili draka a vysloužili si srdce milované panny.

Realita:

Měli často daleko méně společného s tímto:

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

A mnohem víc společného s tímto:

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Wessex side

Rytíři byli profesionální válečníci, a když nezuřila žádná válka, hledali si  jiná uplatnění. Spousta těchto chlápků byla mladých a necítila Call of Duty (volání povinnosti, překlad, pozn. red.) a aby ukojili násilné nutkání, tak namísto toho vykořisťovali zdejší populaci. Blíže k 11. století, mnoho místních šlechticů dostalo chuť na co možná největší kus koláče Sváté říše římské, jenž upekl Karel Veliký a tito válečnici stáli v čele těchto válek. Války byly méně ve stylu bitev filmu Statečné srdce a většina vojáků spíše zotročovala celé vesnice.

Církev se snažila konflikty potlačit, protože se popravdě velmi děsila ztráty stability a své moci. Nejdřív svolali shromáždění a strašili rytíře kusy těl svatých, avšak to naneštěstí nezabralo. Následně papež vyhlásil první křížovou výpravu a poslal všechny na Blízký Východ, kde tito blázni zmasakrovali polovinu populace Jeruzaléma.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Hej, papež nám za tohle slíbil nebe, takže žádný ústup!”

Dalším pokusem, jak dostat tyto jinochy pod kontrolu byl starý rytířský kodex z 13. století. Jména jako Sir Lancelot a Eduard z Woodstocku (černý princ) byly vyvyšovány, aby válečníky naučila správnému chování v době války i v době míru. Rytíři byli povzbuzováni, aby “chránili slabé”, jenže za slabé se považovali šlechtičny a děti, nikoli rolníci. Došlo tedy k poklesu násilí na nóbl lidech, ale pořád bylo strašně cool zabíjet a znásilňovat rolníky. Stejně jako piva, co jste si dali v hospodě, ani oni je nepočítali.

#3. Každý byl stydlín

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Nezávazný sex, a vůbec vědomosti jak sex funguje, to je až moderní vynález. V těžkých náboženských časech doby temna, byl nemanželský sex striktně zakázán, a každý plnoletý se musel utápět v nekončící sexuální depresi.

Realita:

Věděli jste vůbec, že muži tenkrát nosili tyto praštěně vypadající boty? Extra špičaté, něco jako by z elfského šatníku.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Špičaté boty na obrázku se nazývají poulaines (na českém internetu o nich není zmínka, jediné, čeho jsem se dopátral je, že jejich původ se nachází v Krakowě, v 15. století, tzn. můžeme jim říkat i krakowské boty, pozn. red) a jejich vzhled měl jeden význam, poukázat na nositelovo pohlaví.

Určitě na nikoho nepůsobí jako zjevení, že špičky představovaly vztah mezi mužem a jeho bimbasem. Špičky byly tak mohutné, že s nimi chlapi nemohli vyjít schody. Naštěstí nosili i velmi komplikované poklopce, které jim při pádu nejednou zachránily jejich skutečnou chloubu.

A tím to zdaleka nekončí. Prostituce byla v těchto dobách velký problém. Přestože to šlo proti učení církve, každý s tím souhlasil, jinak by nastalo masové znásilňování. Ne všechny historky o středověku jsou tedy jen mýty. Ve většině měst byla prostituce naprosto legální, omezena jen na určité čtvrtě a licencován
a starostou. Církev si také pořídila takový byznys a  sama si licencovala některé bordely jako vlastní.

Avšak neopouštějme ještě ženatý lid. Sňatky ve vyšší společnosti se zakládaly čistě z politických důvodů a na to, aby se dva vzali, nemuseli do sebe být nezbytně zamilovaní. Nemanželské aférky byly na denním pořádku. Bylo to ubíjející – pokud jste někdy sledovali seriály jako Tudorovci  a mysleli si, že ty hromadné sexuální scény jsou určeny pro moderního diváka a s pravdou nemají nic společného, mýlili jste se.grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Jedním z důvodů, proč Eleonora Akvitánská uzurpovala svého muže, byl fakt, že Jindřich II. měl více milenek než Tiger Woods. Dostat se do postele s králem byl dobrý způsob, jak se v životě vyšvihnout. Dcery z nižší šlechty získaly doprovod a snažili se stát oblíbenou milenkou krále, což zafungovalo u Anny Boleynové, která se později provdala za Jindřicha VIII. a stala se tak královnou Anglie. Bohužel to nefungovalo věčně a když nedokázala Jindřichovi VIII. porodit syna, nechal ji na základě vykonstruovaného obvinění popravit.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Bible mluví velmi jasně, tři aférky najednou a dost.

Tím pádem byla situace žen velmi špatná, ne? Ženy byly přece považovány za majetek. No…

 

#2. Ženy byly považovány za dobytek

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Středověká Evropa byla stejně jako Taliban ovládaný Afghánistám v příčce TOP 5, proč je na na prd mýti vagínu. Ženy byly šíleně utlačované a opačné pohlaví je považovalo za druhořadé občany – jejich jedinými povinnostmi bylo dobře navařit, uklidit a na vyžádání porodit chlapce.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Miláčku, už je venku náš dědic, jak jsem tě o to žádal zhruba před hodinou?”

Realita:

Před 200 lety Evropa byla z velké části zemědělskou společností. Zvláštní věcí na vyčerpávající a odlidšťující práci je to, že podivným způsobem zrovnoprávňovala lidi – když doslova  každý člen rodiny čelil každé ráno nové hrozbě hladu, přestal sexismus a pohlaví hrát roli. V případě, že došlo na domácí povinnosti, byli na tom muži s ženami nastejno, vše co musely dělat ženy, měli na starost taktéž chlapi. Chystáte-li se na cestu časem do doby temna, nikdy tam ženu nežádejte o sendvič, pravděpodobně byste rychle poznali neuvěřitelný pach z jejích úst předtím než by vás roztrhla vejpůl.

A příběh se nelišil ani ve městech.  Pokud otec vlastnil obchod nebo krčmu, jeho dcery mu pomáhaly. Později dcera převzala celý rodinný podnik a provozovala ho sama, nemohl-li už otec tuto práci zastat. Ženy obvykle provozovaly hospody – ve skutečnosti, jednu dobu řídily celý pivovarnický průmysl v Anglii. Není zcela jasné, kdy se tento status změnil, avšak předpokládá se, že muži si v jednu chvíli uvědomili, že se ženy staly až příliš silné tím, že mají pod palcem obě mocné zbraně  – pivo a vagíny.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Zůstaly nám alespoň ty sporty.”

 

Ženy, které nebyly zaneprázdněné starostmi o běh krčmy či pěstování plodin, se mohly přihlásit do kláštera. Nezní to sice nic moc, ale když si uvědomíte, že dostaly vzdělání, což bylo velmi ojedinělé – jeptišky zvládaly číst a psát v době, kdy to nejmocnější králové neuměli. Ty, které v klášteře nevydržely dost dlouho na to, aby se staly abatyšemi, měly velký vliv podobně, jako hraběnky – možná i větší, byly totiž častými návštěvami krále.

 

 

 

#1. Život byl hrozný a každý zemřel mladý

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Mýtus:

Život v době středověku bývá mnohdy popisován jako odporný, brutální a krátký. Jídlo stálo za prd, bydlení bylo na prd, práce jakbysmet, a vlastně všechno stálo za starou bačkoru. Naštěstí lidé nemusely tento stereotyp trpět moc dlouho. Život končil maximálně v 35 letech. Pokud narazíte postavu starší 60 let v historickém filmu zasazeném ve středověku, je to určitě čaroděj.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Milý Frodo, čaroděj umírá jen tehdy, až uzná, že nadešel jeho čas. Nebo v případě, že se obří orel objeví až příliš pozdě.”

 

Realita:

Život mohl být tenkrát opravdu krátký, to ano, nicméně zapomínáme na jedno důležité slovíčko: průměrný. Úmrtnost kojenců byla velmi vysoká. Vakcíny proti dětským nemocem vznikly bohužel až o pár století později. Tehdejší postup léčby vypadal nějak takto: “Ukusuj tento kořen a na svůj špek si nechej přisát několik pijavic.” To způsobilo tak nízkou průměrnou dobu života. Avšak od mužů, kteří kolem roku 1 500 slavili své 21 narozeniny, se ale očekávalo, že budou žít ještě dalších 50 let.

Typický obraz středověkého rolníka je někdo, kdo dře do úmoru od rána do večera, na cizí půdě, bez toho aby mu vůbec jeho pán poděkoval. Ale popravdě, rolníci pracovali okolo 8 hodin denně, s dlouhými přestávkami na jídlo a odpočinek. A věděli jste, že měli možná více volna než vy dnes (pokud jste zaměstnanec)? Neděle byla automaticky volným dnem, a když si spočítáte délku vánoční, velikonoční a letní dovolené, plus svátky všech svatých (s ohledem na to, že jich katolická církev měla před skandály víc), středověcí rolníci měli prázdniny 1/3 roku. A většinu toho času, se konaly velkolepé oslavy, po kterých byli všichni zkalení, podle toho kolik druhů piva ochutnali. Tudíž nejenže pracovali méně, ale dokonce více pařili.

grey 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

“Chlapi, půjdeme pak i na afrer-orgy, ne?”

A ukázalo se, že nemuseli přežívat jen z toho nejzákladnějšího životního minima. V pozdním středovku, si průměrný Angličan vydělal asi  $1,000 ročně – výrazně lepší příjem než v zemích dnešního třetího světa. Můžete sice namítat, že jim životní úroveň neposkytovala lifestyle, kterým by obohatili hip hop, dovolila jim však různé druhy jídla, příležitostně nějaké luxusní zboží, a moře piva na pokrytí všech večírků. Copak z toho jde vymáčknout vůbec něco tak trapného, jako je rap? Jen si vzpomeňte na ty špičaté boty…

Zdroj: http://www.cracked.com

—————————————————————————————————————————————————————-

Další přeložené články z cracked.com:

MEGAČLÁNEK: Skuteční lidé se superschopnostmi

Obyčejné fotografie skrývající neobyčejné události

5 nejbláznivějších způsobů jakými se slavní herci dostávají do role

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.8/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří, 8.8 out of 10 based on 6 ratings
The following two tabs change content below.
%name 6 absurdních mýtu o středověku, kterým každý věří

Daniel Mucha

Admin Stínu Lidstva, autor stejnojmenného sci-fi románu a většiny článků. Velký nadšenec do všeho, co se týká tajemna. Tedy UFO, mimozemské civilizaci i nesrovnalosti v naší historii. Mezi jeho oblíbené seriály patří Pán Času, Ztraceni, Akta X, Stargate, Fringe, Dexter a z filmů X-Men, Temný rytíř, Setkání třetího druhu a District 9.